"Nuori tyttö" (Young girl)
öljy, 68 x 48 cm, 2300e, v. 1980