"Seremonia mestari"
(Ceremony master)
öljy, 60 x 50 cm, 2300e, v. 1998