"Yhteinen retki" (Joint excursion) öljy, 60 x 40 cm, 2400e, v. 2017