"Yhteinen retki" (Our journey) öljy, 17 x 40 cm, 1050e, v. 2018