"Maisemaretki" (Landscape trip) MYYTY!
öljy, 17x40, 1050e, v.2009